#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 11/11/2018

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới một “chính mình khác” tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống!? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3616/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3515/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3414/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3313/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3212/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3111/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 3010/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2909/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2808/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2707/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2606/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2505/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2404/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2303/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2202/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2101/12/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 2030/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1929/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1828/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1727/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1626/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1525/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1424/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1323/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1222/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1121/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 1020/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 919/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 818/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 717/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 616/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 515/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 414/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 313/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 212/11/2018
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Chap 111/11/2018

Bình luận