#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ
Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiếm Du Thái Hư
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 16/02/2017

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13612/12/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13511/12/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13410/12/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13309/12/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13209/12/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13117/11/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 13011/11/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12908/11/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12804/11/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12729/10/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12625/10/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12522/10/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12414/10/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12311/10/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12208/10/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12130/09/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 12027/09/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11816/09/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11714/09/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11612/09/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11505/09/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11430/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11325/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11220/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11118/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 11011/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10911/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10806/08/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10729/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10625/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10520/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10415/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10310/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10205/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10101/07/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 10025/06/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9923/06/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9821/06/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9710/06/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9607/06/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9502/06/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9428/05/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9323/05/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9221/05/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9118/05/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 9005/05/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8930/04/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8820/04/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8713/04/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8608/04/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8501/04/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8425/03/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8318/03/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8209/03/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8105/03/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 8025/02/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7916/02/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7811/02/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7708/02/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7602/02/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7530/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7428/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7323/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7221/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7117/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 7014/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6909/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6807/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6705/01/2018
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6631/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6528/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6424/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6320/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6217/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6114/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 6010/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5906/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5803/12/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5730/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5626/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5522/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5419/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5317/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5212/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5106/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 5003/11/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4929/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4823/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4718/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4615/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4508/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4404/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4301/10/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4223/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4120/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 4016/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3911/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3808/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3702/09/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3628/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3525/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3420/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3313/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3210/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3104/08/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 3028/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2921/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2814/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2708/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2601/07/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2524/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2416/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2309/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2202/06/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2126/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 2019/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1913/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1808/05/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1729/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1621/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1514/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1408/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1301/04/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1227/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1122/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 1018/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 913/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 805/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 701/03/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 626/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 524/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 421/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 319/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 217/02/2017
Vĩnh Hằng Chí Tôn – Chap 116/02/2017

Bình luận